DOPRAVA TOVARU PO ZAKÚPENÍ:

V prípade zakúpenia tovaru v predajni vo Vrútkach Vám môžeme ponúknuť dopravu vozidlami
Liaz 100, LIAZ 110, a to sólo alebo s vlekom.

Ceny prepráv:

        Vozidlo                      Cena prepravy           Hmotnosť                Stojné
LIAZ 100, 110 valník              24,- Sk/km                       max. 8t                          300,- Sk/hod.
LIAZ valník + vlečka             30,- Sk/km                       max. 20t                         400,- Sk/hod.
 
K cenám je nutné pripočítať DPH vo výške 19%.
Ceny je možné dojednať aj idividuálne s oddelením odbytu.

(c)2000 KRYTEX®