Doplnky k asfaltovým strešným šindľom

Kvalitné odvetranie strešného plášťa je  dôležitá vec, pokiaľ chceme, aby bola strecha funkčná v celom priereze čo najdlhšiu dobu. Jeden z variantov odvetrania je  hrebeňové odvetranie pomocou špeciálnych PVC odvetrávacích dielcov, ktoré sa umiestňuje do samého vrcholu hrebeňa strechy. Pri tomto type však treba už vopred pripraviť krov (po tesárskej stránke) a vyskytuje sa aj problém s kvalitným uchytením hrebeňových kusov na odvetrávací dielec, taktiež cena tohto odvetrania je vyššia, ako pri praktickejšom použití odvetrávaciích striešok, ktoré sa umiestňujú do pripraveného otvoru pod hrebeň strechy. Odvetrávacie striešky ponúkame vo vyhotovení: pozink (FeZn), farebný lakoplast FeZn, meď (Cu) a PVC Dutral. Aplikácia odvetr. striešok je možná aj dodatočne do hotovej strechy.

Odvetrávacie striešky sa umiestňujú spravidla cca 0,7 - 1 m pod hrebeňom strechy, približne každé 2 - 3 metre (v závislosti od zateplenia podkrovia). Rozmer : 300x280x90 mm

str_červ.jpg (8289 bytes)

Lapače snehu sú  vhodné na všetky typy šikmých striech so sklonom od 30 do 80 stupňov. Lapač snehu sa kotvý pomocou klincov, príp skrutiek šachovnicovým spôsobom. Najbežnejšie je použitie v dvoch či troch radoch, v závislosti od sklonu strechy a množstva snehu. 

Lapače sú dodávané vo vyhotovení :

farebný lakoplast (FeZn)

pozink (FeZn)

meď (Cu)

rozmery : 200 x 40 x 80 mm

lapac_detail.jpg (19749 bytes)
     

(c)2000 KRYTEX®