PROFIL FIRMY:


Firma KRYTEX združenie pôsobila na slovenskom trhu v oblasti výroby a predaja asfaltových strešných šindľov, ako aj realizácie strešných plášťov od roku 1991.

Vzhľadom na zmeny v legislatíve k 1.1.2002 sa musela  firma KRYTEX združenie k tomuto dátumu rozdeliť na dve samostatné časti .

Jedna z týchto častí – firma Ing. Michal Taliga  KRYTEX je na Slovensku naďalej výhradným obchodným zástupcom firmy  POLYGLASS S.p.A. Taliansko, ktorá vyrába modifikované asfaltové hydroizolačné systémy a doplnky k hydroizoláciám. Tieto patria v súčasnosti k najlepším strešným izoláciám v oblasti pokrývania priemyselných hál, obytných a spoločenských budov, stavieb mostov a pod.

Firma Ing. Michal Taliga KRYTEX je tiež výhradným dovozcom a distribútorom prírodnej štiepanej bridlice z produkcie firmy MINERAL Česko a dovozcom prírodnej strešnej bridlice ťaženej v Španielsku.Zároveň pôsobí naša firma najmä prostredníctvom svojej pobočky v Bratislave ako predajca betónových imitácií kamenných obkladov Classic žula a dolomit, ako aj betónových imitácií starých tehlových múrov formou obkladu z produkcie sesterskej firmy Ján Sumka KRYTEX.

V neposlednom rade pôsobí firma Ing. Michal Taliga KRYTEX ako realizátor striech všetkých kategórií, čo predstavuje desiatky tisíc metrov štvorcových kvalitne pokrytých striech od založenia firmy a to na Slovensku i v zahraničí.Popri obchodných a realizačných aktivitách zabezpečujú pracovníci firmy poradenstvo pri návrhu, zateplení a pokrývaní striech, výpočty tepelných a kondezačných pomerov v strešnom plášti a pri daľších činnostiach súvisiacich s predmetom činnosti firmy.

(c)2000 KRYTEX®